Yon pwomès legal pou fè yon bagay ann echanj yon bagay anretou.

« Back to Glossary Index