1. Se yon avi ki di yon moun parèt nan tribinal pou sèvi nan jiri oubyen kòm temwen.

2. Se yon òdonans ki kòmanse aksyon yon pleyan, epi ki mande akize an parèt nan tribinal pou reponn reklamasyon pleyan an.

« Back to Glossary Index