Desizyon ki ap dirije, règ pwosedi ak opinyon tribinal apèl la.

« Back to Glossary Index