Yon moun ki gen otorizasyon Eta a pou sètifye dokiman.

« Back to Glossary Index