Yon lòd ra yon pi gwo tribinal bay pou bay èd ki sinon pa t ap disponib tankou atravè revizyon yon lòd ki nan lòt sikonstans yo pa te ap ka rele nan apèl oswa lè li kòmande yon tribinal ki pi ba oubyen yon ofisyèl pou li fè yon aksyon kèlkonk oubyen sispann fè yon aksyon kèlkonk. Egzanp: Certiorari, “habeas corpus,” “mandamus,” entèdiksyon.

« Back to Glossary Index