1. Se yon seyans devan yon jij, ki nòmalman ouvri pou piblik la, kote yo deside sou yon bagay ki pase ak sou lalwa, epi kote konn gen temwen ki vin pale.

2. Nenpòt anviwònman kote yon moun ki afekte fè agiman bay yon ajans kont moun ki pran desizyon.

3. Yon jiman.

« Back to Glossary Index