Yon pati nan yon pwosè. Egzanp: pleyan, akize an, moun ki fè apèl la, moun yo fè apèl kont li an.

« Back to Glossary Index