Repons ofisyèl yon moun yo akize “koupab,” “non koupab” oubyen “san kontestasyon” nan yon akizasyon kriminèl.

« Back to Glossary Index