Se premye dokiman yo depoze nan yon zafè sivil (ki pa penal) pou montre rezon ki fè yon moun ap mande konpansasyon.

« Back to Glossary Index