Plen; konplè; antye. Egzanp: Otorite plenyè oubyen apèl plenyè tout dosye a apre jijman final la.

« Back to Glossary Index