Temwanyaj, dokiman oubyen lòt bagay ki prezante nan yon tribinal ki pi ba pou sipòte desizyon yon pati.

« Back to Glossary Index