Ofri, prezante oubyen bay yon bagay (anjeneral prèv) pou aksepte tousuit pou kreyey yon dosye prèv ki eskli.

« Back to Glossary Index