1. Pou tèt ou, san yon avoka.

2. Yon moun ki reprezante tèt li nan yon pwosedi nan tribinal san èd yon avoka.

« Back to Glossary Index