Yon sigjesyon, ansanm ak chanjman oubyen adisyon ki sigjere yo. Egzanp: deklarasyon prèv oubyen pwosedi pwopoze.

« Back to Glossary Index