Yon kote de osinon plis moun pa dakò epi bezwen yon tribinal ede yo rezoud diferans yo.

« Back to Glossary Index