Mete fen san lòt odyans. Fen yon aksyon oubyen yon plent san lòt odyans.

« Back to Glossary Index