1. Agiman yo prezante devan tribinal la pou konbat prèv pati opoze a pote.

2. Se tan yo bay yon pati pou l montre prèv oswa agiman ki kontrè ak sa pati opoze a pote. Egzanp: Tribinal la bay pati ki fè apèl la senk minit pou refitasyon, pou l te kapab montre agiman lòt pati a pa valab dapre lalwa.

« Back to Glossary Index