Règ ki fikse kijan pou fè e pou kenbe yon apèl nan Tribinal Eta Florid yo.

« Back to Glossary Index