1. Lwa ki ap dirije an.

2. Yon lòd oubyen yon dekouvèt yon jij oubyen yon tribinal fè.

« Back to Glossary Index