1. Bay bag ak tout volonte ou; abandone, renonse oubyen remèt yon privilèj oubyen yon dwa.

2. Pa ensiste sou, tankou yon règ ki estrik oubyen yon fòmalite. Egzanp: Lè li plede koupab, akize an renonse ak dwa l pou li gen yon jijman ki gen jiri.

« Back to Glossary Index