Yon soulajman ki pèmèt yon pati tounen nan pozisyon l te ye an.

« Back to Glossary Index