1. Konsidere oubyen egzamine.
  2. Demann yon pati fè yon pi gwo tribinal pou li egzamine pwosedi yon tribinal ki pi ba.
« Back to Glossary Index