Yon deklarasyon yon moun fè pou di deklarasyon l yo vre.

« Back to Glossary Index