Pran – oubyen lye ak- yon sèman oubyen afimasyon.

« Back to Glossary Index