Soufri oswa pote sou tèt ou, nan ka yon dèt osinon yon depans.

« Back to Glossary Index