Se yon endèks oubyen yon lis eleman ki nan yon dokiman, nòmalman nan lòd alfabetik.

« Back to Glossary Index