1. Aplike.

2. Ekspire oubyen fini apre yon sèten tan. Egzanp: Lwa limitasyon yo te aplike, kidonk pleyano pa te kapab depoze pwosè li an.

« Back to Glossary Index