Mete ansanm, dapre lòd yon tribinal, de oswa plis aksyon (pwosè) ki an rapò ak menm pati yo oubyen menm pwoblèm yo pou fè yon sèl ka.

« Back to Glossary Index