Pa a lè, depase delè an. Pa egzanp: Apèl akize an pa te atan paske li depoze l plis pase 30 jou apre lòd li t ap defye an jan règ pwosedi yo egzije sa.

« Back to Glossary Index