Se yon tribinal apèl kote tout jij yo patisipe nan desizyon an pase se twa jij sèlman nanjan li konn fèt lan.

« Back to Glossary Index