Responsab nan Seksyon Pratik pou fè Apèl Nan Bawo Florid La – 2019-2020

Nicholas A. Shannin, Prezidan

Chris Donovan, Prezidan Eli

Kimberly Jones, Vis Prezidan

Carrie Ann Wozniak, Sekrete/Trezorye

Sarah Lahlou-Amine, Ansyen Prezidan

Cheri Wright, Ajan Seksyon Lyezon

Apèl Pro Se (Reprezeante Tèt ou Komite Gid ©)

Ansyen Editè Anchèf yo

(non lod alfabetik)

Bretton C. Albrecht, Dorothy F. Easley, Kimberly Jones

Ansyen Ko-Editè Anchèf yo

(non lod alfabetik)

Bretton C. Albrecht, Caryn Bellus, G. Raemy Charest, Dorothy Easley, Susan W. Fox,
Kimberly Jones, Siobhan Helene Shea, Laura Triplett

Responsab Lyezon Okomansman yo

Thomas D. Hall, Ajan Lyezon nan Tribinal ak Nan Bawo Florid la

Harvey J. Sepler, Ajan Lyezon nan Fondasyon Bawo Florid la

Manm yo

(kontribitè chapit ak/oswa asistan editè yo, nan lod alfabetik)

 
Bretton C. Albrecht
 
 
Caryn L. Bellus
 
 
Ceci C. Berman
 
 
Allison Bernstein
 
 
Yasir Billoo
 
 
Steven L. Brannock
 
 
David M. Caldevilla
 
 
Tracy Carlin
 
 
G. Raemy Charest
 
 
Beth Coleman
 
 
Wendie Cooper
 
 
Honorable Marguerite Davis,      (1st DCA, retired)
 
 
Dorothy F. Easley
 
 
Angela Flowers
 
 
Susan W. Fox
 
 
Kevin D. Franz
 
Carlos Gonzalez
 
 
Barbara Green
 
 
Jeff Gillen
 
 
Valeria Hendricks
 
 
Christopher Hopkins
 
 
Maria Kayanan
 
 
Kimberly Jones
 
 
Honorable Patricia Kelly,
(2d DCA)
 
 
Calianne Lantz
 
 
Bianca Liston
 
 
Wendy Loquasto
 
 
Roberta Mandel
 
 
John Mills
 
 
Amanda Neff
 
 
Kristin Norse
 
 
Honorable Kathryn Pecko
(DOAH Compensation Claims, retired)
 
Karla Perkins
 
 
Tyler Pitchford
 
 
Gray Proctor
 
 
Sara Prugh
 
 
Jack R. Reiter
 
 
Pury L. Santiago
 
 
Adam S. Tanenbaum
 
 
Laura Triplett
 
 
Craig Trocino
 
 
Marianne Trussell
 
 
Robert Sturgess
 
 
Sarah T. Weitz
 
 
Laura K. Wendell
 
 
Jennifer Winegardner
 
 
Katherine Yanes