Yon ekspoze ki reponn agiman ak fè pati opoze a deklare oswa ekspoze repons moun yo fè apèl kont li an te depoze oparavan.

« Back to Glossary Index