Ki gen tò oubyen ki pa presi; ki enplike erè.

« Back to Glossary Index