Yon lòd oswa yon desizyon ki fèt nan yon dosye men ki pa met fen nan dosye a.

« Back to Glossary Index