Se yon òdonans yon tribinal ki nan yon enstans siperyè bay, pou fòse yon tribinal ki nan yon enstans pi ba oubyen yon ajan gouvènman fè yon aksyon obligatwa oswa yon devwa ministeryèl jan yo dwe fèt.

« Back to Glossary Index