Aksyon pou voye dokiman yo egzije yo fòmèlman bay pati opoze a pandan dekouvèt lan.

« Back to Glossary Index