Nivo enpòtans yon tribinal apèl bay otorite oubyen validite desizyon yon tribinal ki pi ba a.

« Back to Glossary Index