1. Yon lòd pou sispann tout oubyen yon pati nan pwosedi jidisyè a oswa jijman an.
  2. Ranvwa oubyen poz nan yon pwosedi oswa yon jijman.
« Back to Glossary Index