Ranpli kondisyon egzijans minimòm lalwa mande yo.

« Back to Glossary Index