1. Konteste oubyen angaje yon pwosedi legal.
  2. Yon dokiman ofisyèl kote yon pati nan yon pwosedi legal, espesyalman nan yon pwosedi sivil presize oubyen reponn akizasyon yo, plent yo, demanti yo oubyen defans yo.
« Back to Glossary Index