1. Se yon temwayaj yon temwen bay san li pa nan tribinal, epi yon rapòtè tribinal ekri pou l kapab remèt pita nan yon jijman oubyen nan yon revelasyon.

2. Yon seyans oubyen yon rankont kote temwanyaj lan anrejistre

« Back to Glossary Index