Desizyon yon tribinal ki baze sou lwa ki aplike ak fè ki nan yon diskisyon.

« Back to Glossary Index