Aksyon kote yo idantifye, fè yon lis oubyen nonmen.

« Back to Glossary Index