Nan vyolasyon konstitisyon federal oubyen Eta a.

« Back to Glossary Index