1. Yon dokiman ki mande yon temwen pou li parèt.
  2. Yon lòd ki soti bò kote yon tribinal apèl ki al jwenn yon tribinal ki pi ba a pou fè kèk aksyon presi.

 

« Back to Glossary Index