Pati ki opoze ak moun ki ap fè apèl la; pati ki reponn ak apèl la pou sipòte desizyon ou lòd tribinal ki pi ba a. Pati yo fè apèl kont li an anjeneral depoze yon repons ekspoze men li ka depoze tou yon kont-apèl, apresa li ka tounen yon pati ki gen yon apèl kont li an menm tan yon pati ki ap kontrekare yon apèl.

« Back to Glossary Index