1. Pou di yon moun oswa yon antite dwe jwenn yon bagay.
  2. Deklarasyon yon dwa legal.
« Back to Glossary Index