Premye tribinal ki pou konsidere yon pwosè.

« Back to Glossary Index