Plent yon pati yo ap fè apèl kont li nan yon apèl kote li deklare tribinal ki pi ba a te fè yon fot lè li pa ba li tout èd li te bezwen.

« Back to Glossary Index