Se lè yo remèt yon moun yon avi legal oubyen yon dokiman fòmèlman.

« Back to Glossary Index